La nuna estraro de EAB, elektita por la periodo julio/2013 - julio/2016, konsistas el la jenaj asocianoj:

Prezidantino: Sônia Lúcio
Vic-Prezidantino kaj Direktorino pri Administrado: Jenilda Alencar
Direktoro pri Financoj: Sérgio Néri
Sekretario: Josias Barboza

La Kontrola Konsilantaro, elektita por la sama periodo, konsistas el:

Efektivaj membroj:
Ari Haine
Maria das Dores Goes
Paulo Nascentes

Anstataŭaj membroj:
Domingas Martins
Rogério Carneiro
Terezinha Sardinha